Поръчайте Вашият Apple iMac Retina Display, MacBook Air, MacBook Pro Retina Display, iPad 4, iPad Mini, Mac Mini от NovMac.com Имате нужда от помощ при избора на модел? Позвънете на 02/4390993 или ни посетете тук!

Как да включим тетеринг (tethering) на iPhone 3.1.2 3G и 3GS

Това са инструкции как да пачнете CommCenter на вашия iPhone 3.1.2 3G или 3GS за да включите интернет тетеринг.

Внимание: това са инструкции за напреднали и не се препоръчват за начинаещи.

Предварителна подготовка: Трябва да сте с jailbroken iPhone с версия на софтуера 3.1.2. Трябва също да имате SSH инсталиран както и да знаете IP адреса на телефона. Също ще ви трябва Fugu (предварително инсталиран).

Стъпка едно
Създайте папка на десктопа си наречена Pwnage. Вътре в нея поставете пач файла за вашия телефон. [3G] [3GS]

Стъпка две
Разархивирайте zip файла. Ще получите папка наречена CommCenter_3g_312 или CommCenter_3gs_312.

Стъпка три
Стартирайте Fugu от папката Applications.

Стъпка четири
Въведете IP адреса на вашия iPhone в ‘Connect To:’ полето използвайте root потребителя. Изберете Connect бутона за да продължите. За да сработи това трябва да имате SSH инсталиран.

Когато ви попита за парола въведете ‘alpine’ и изберете ‘Authenticate’ бутона.

Стъпка пет
Когато Fugu отвори съдържанието на устройството, изберете Pwnage папката (която по-рано създадохте на десктопа) в левия панел.

След това изберете Go To.. бутона.

Въведете /System/Library/PrivateFrameworks/CoreTelephony.framework/Support/ в полето ‘Go To’, изберете ‘Remotely’ и след това ‘Go’ бутона.

Завлачете CommCenter файла от десния панел в левия панел за да го копирате на Вашия компютър.

Стъпка шест
Стартирайте Terminal от Applications/Utilities директорията на Вашия компютър.

Изпълнете „cd Desktop/Pwnage“ за да се „преместите“ в Pwnage папката.

Изпълнете ‘bspatch CommCenter CommCenter-patched CommCenter_3g_312/CommCenter3g.patch’ за да създадете пачнатата версия на CommCenter.
ВАЖНО: Не забравяйте да смените 3g с 3gs ако използвате iPhone 3GS. например: ie. bspatch CommCenter CommCenter-patched CommCenter_3gs_312/CommCenter.patch

Сега трябва да проверим дали пачнатата версия на файла е успешно създадена. Въведете тази команда в прозореца на Terminal за да проверите: ‘/usr/bin/openssl sha1 CommCenter-patched’

Проверете дали SHA1 сумата на получения файл съвпада с една от следните. Ако не съвпада – не продължавайте.

1b19712035f33654cf72838ebe1a2033931b56b2 # 3GS
063165c3fa3e21d30eb4b486fab924ba3ef0ea5e # 3G

Стъпка седем
Върнете се на Fugu и кликнете CommCenter в десния панел с десен бутон. Изберете ‘Rename’ от менюто и преименувайте файла на CommCenter-backup.


Изберете ‘Reload’ бутона ако е нужно, след което завлачете файла CommCenter-patched от левия панел в десния.

Кликнете CommCenter-patched файла в десния панел и изберете Get Info от менюто. Най-отдолу на прозореца променете правата на файла на 0755 и запазете промените.


Преименувайте CommCenter-patched файла в десния панел на ‘CommCenter’.


Стъпка осем
Вече можете да рестартирате вашият iPhone и ще можете успешно да настроите тетеринг (tethering).

Няма коментари